Alleluja, Alleluja!

Wesoły nam dziś dzień nastał, 
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. 

Radujcie się więc i z ufnością patrzcie
w przyszłość.

 

Niech Zmartwychwstały Pan napełnia nas swoim błogosławieństwem, radością i pokojem. Niech zsyła na Nas łaski i wnosi szczęście do Naszego rodzinnego życia.

życzy Kolegium Dziekańskie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

ks. prof. dr. hab. Mieczysław Ozorowski

ks. prof. dr hab. Andrzej Najda

 
 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Wydział Studiów nad Rodziną
Katedra Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa 
oraz 
Katedra Antropologii i Bioetyki

zapraszają studentów i doktorantów do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

„Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r.” 

Konferencja odbędzie się dnia 22 maja 2019 r. (środa) na terenie kampusu uniwersyteckiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w godzinach 11.00-16.00. Adres: ul. Wóycickiego 1/3 budynek 23 (sala 201), 01-938 Warszawa. 

Formularze zgłoszeniowe należy kierować na adres: rewolucja.seksualna2018@gmail.com do dnia 26 kwietnia 2019 r. 

 
 
 

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY

W OPIECE PALIATYWNEJ

organizowane przez Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów

pod honorowym patronatem Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Stefana Kardynała

Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa,

tel. 22-6796848, e-mail: wolontariat@hospicjum-domowe.waw.pl

Kierownictwo szkolenia: Michał Graczyk, Ewa Głodowska, Renata Górska, Anna Kurowicka

PROGRAM

PLAKAT

Społeczność Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW składa szczere wyrazy współczucia Pani doktor Agnieszce Regulskiej z powodu śmierci jej Mamy Kazimiery. Trudno jest nam znaleźć słowa pocieszenia, dlatego prosimy o przyjęcie wyrazów wsparcia i otuchy. Zapewniamy również o pamięci modlitewnej, ponieważ wiara w zmartwychwstanie daje nam niewzruszoną nadzieję na życie wieczne.

Z wyrazami żalu i szczerego współczucia

Ks. prof. dr hab Mieczysław Ozorowski

Ks. prof UKSW dr hab. Andrzej Najda

 

       

Wydział Studiów Nad Rodziną we współpracy z Instytutem Jana Pawła II w Warszawie 
zapraszają na Ogólnopolską Konferencję pt. "Zasada pomocniczości państwa a wspieranie 
rodziny" która odbędzie się w dniu 9 marca 2019 roku.

Program

Wydział Nauk Pedagogicznych zaprasza na międzynarodową konferencję „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”.

 Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka społecznej działalności na rzecz więźniów, a także kwestie wsparcia osób osadzonych oraz ich rodzin. Zamiarem organizatorów jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w praktyce.

Sympozjum odbędzie się 25 lutego 2019 roku w Auli Schumana, na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.

Wydział Nauk Pedagogicznych zaprasza na wykład otwarty - warsztat "Profilaktyka przeciwdziałania przestępstw - skuteczne sposoby pracy systemowej z grupami szczególnie narażonymi na występowanie zachowań kryminogennych", który odbędzie się w dniu 14.01.2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:45 w budynku nr 15, sala 1559.

Kondolencje

Pani Dorocie Stempień składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci taty  Wojciecha Janusza Sawukajtysa. Trudno jest nam znaleźć słowa pocieszenia, dlatego prosimy o przyjęcie wyrazów wsparcia i otuchy. Zapewniamy również o pamięci modlitewnej, ponieważ wiara w zmartwychwstanie daje nam niewzruszoną nadzieję na życie wieczne.
Pogrzeb odbędzie się 14.01.2019r o godzinie 10:00 w drewnianym Kościele na Bródnie.                                                                                                                     

Z wyrazami żalu i szczerego współczucia