Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ogłasza Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. 

Więcej informacji PDF

Nadzieja nasza "pełna jest nieśmiertelności" (Mdr 3,4)

Pani dr Justynie Stępkowskiej z powodu śmierci Mamy szczere wyrazy współczucia składa społeczność Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom: pracownikom naukowym, administracyjnym oraz studentkom,
 
ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda, 
Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
 

W dniach 1-5 marca 2021 roku w College University London odbywa się kolejna edycja międzynarodowego programu "Mistrzowie Dydaktyki". Uczestniczą w nim pracownicy naszego Wydziału: mgr Katarzyna Kwiatkowska oraz ks. dr Dariusz Tułowiecki. W czasie spotkań rozwijane są umiejętności kluczowe dla poprawy jakości procesu dydaktycznego, na przykład: motywowanie studentów, techniki edukacyjne, metody oceniania, dobór indywidualnej pracy ze studentem.

Ze względu na epidemię covid-19 program "Mistrzowie Dydaktyki" prowadzony jest on-line. Poprzednie edycje wiązały się z wyjazdami do wybranych uniwersytetów europejskich. W październiku 2019 roku w University of Groningen w Holandii w projekcie udział wzięli: dr Anna Czyżkowska i ks. dr Wojciech Kućko.
 

Dyżury pracowników Wydziału Studiów nad Rodziną w semestrze letnim 2020-2021 odbywają się w tym semestrze w formie zdalnej. Plik z terminami oraz linkami do dyżurów.

ksztalcenie-letni-sem.jpegKształcenie w trybie zdalnym, z możliwością realizacji zajęć stacjonarnych dla części studentów - tak będzie wyglądała nauka w semestrze letnim na naszej uczelni.

Rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski w nowym zarządzeniu określił tryb kształcenia w semestrze letnim 2020/2021. Wykłady nadal będą odbywały się wyłącznie w formie online. Natomiast studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach stacjonarnie. Dotyczy to także zajęć praktycznych oraz tych, które "wymagają użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, którego nie można udostępnić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość".

Zajęcia z wychowania fizycznego, lektoratów języków obcych oraz Studium Pedagogizacji będą prowadzone w trybie zdalnym.

Pełna treść Zarządzenia

NA WYDZIALE STUDIÓW NAD RODZINĄ WSZYSTKIE ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM REALIZOWANE BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ.

WYKŁADY PROFESORA WIZYTUJĄCEGO

NA WYDZIALE STUDIÓW NAD RODZINĄ UKSW

Prof. dr hab. Yuriy Pachkovskyy, profesor zwyczajny w zakresie socjologii

Kierownik Katedry Socjologii Lwowskiego
Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie

Szanowni Pracownicy, Studenci i Przyjaciele Wydziału Studiów nad Rodziną,pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia...

 

Szanowni Studenci,

Samorząd Studentów UKSW uruchomił Uzupełniające Wybory do Wydziałowych Rad Studentów. Już dziś można zgłosić swoją kandydaturę, czas rejestracji upływa 16 grudnia 2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać klikając w link http://samorzad.uksw.edu.pl/Wybory

Od 30 listopada do 22 grudnia zajęcia dydaktyczne na UKSW będą prowadzone na odległość w trybie synchronicznym. Tradycyjna forma zajęć dopuszczona jest wyłącznie na Wydziale Medycznym.