Zapraszamy na Czwartą Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu: Dziecko i rodzina zatytułowaną:

Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Diagnoza, terapia, profilaktyka, współczesne kierunki pomocy

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej 25 kwietnia 2023 r.

Czytaj więcej…

Instytut Papieża Jana Pawła II rozpoczyna rekrutację na e-learningowy Kurs Wychowanie do wartości dla liceów i techników. Poziom 1-4, który odbędzie się w terminie od 24 lutego do 30 czerwca 2023 r.

Do udziału zapraszamy rodziców, wychowawców, nauczycieli i katechetów ze szkół średnich oraz specjalistów szkolnych, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Zgłoszenia na Kurssą przyjmowane pod adresem mailowym: instytut@ipjp2.pl.

Szczegółowy program Kursu > pobierz PDF  

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w V Jubileuszowej  Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin’’ 
czytaj więcej ...

Zmarł emerytowany pracownik Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW ks. dr hab. Anastazy Bławat.  Msza św. pogrzebowa w intencji śp. ks. Anastazego zostanie odprawiona 4 stycznia br. (środa) o godz. 11.00 w kościele parafialno-seminaryjnym w Ołtarzewie.

Śp. ks. Anastazego polecamy Miłosierdziu Bożemu prosząc dla Niego o łaskę nieba. Rodzinie, współbraciom i przyjaciołom składamy szczere kondolencje.

Niech odpoczywa w pokoju.

Obraz: Giorgione, „Pokłon pasterzy”, 1505-1510, National Gallery of Art w Waszyngtonie
Obraz: Giorgione, „Pokłon pasterzy”, 1505-1510, National Gallery of Art w Waszyngtonie

Czcigodni Księża Profesorowie!
Szanowni Państwo Wykładowcy!
Szanowni Państwo Studenci!

Święta Narodzenia Pańskiego to czas ogromnej radości i dumy z powodu naszego człowieczeństwa. Wszechmocny i niestworzony Bóg zstępuje na ziemię i rodzi się w rodzinie jako człowiek, by uświadomić nam na nowo, co powinno być ważne w naszym ziemskim życiu. Święty Augustyn w dziele „Pierwsza katecheza chrześcijańska” (22,40) stwierdza: „Urodzony w mieście Betlejem, które wśród wszystkich miast Judei było tak mało znaczące, że można je było nazwać wioską – jak i dzisiaj – Chrystus Pan chciał nas nauczyć, że nikt nie powinien się chlubić splendorem jakiegokolwiek ziemskiego miasta. On też stał się ubogim, do którego wszystko należy i przez którego wszystko zostało stworzone, tak że nikt, wierząc w Niego, nie odważył się wywyższać ponad bogactwa ziemskie”.

Pełni pokory i ludzkiej radości składamy sobie w tych dniach świąteczne i noworoczne życzenia. Niech Jezus, który wzrastał w ubogiej, ale szczęśliwej rodzinie, prowadzi nas na drogach czasu. Niech Jego pomoc towarzyszy naszym działaniom akademickim, prowadzonym badaniom naukowym i zdobywaniu prawdy o małżeństwie i rodzinie, byśmy małymi środkami osiągali wielkie cele.

Na czas świąteczny i noworoczny w imieniu władz Wydziału ds. Rodzin składam Państwu Wykładowcom i Studentom życzenia pokoju i dobra. Naszą pamięcią obejmujemy także udręczoną wojną Ukrainę, cierpiące tam rodziny i ich bliskich, przebywających w Polsce.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami bożonarodzeniowymi

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr 40/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2022 r. w okresie od 2 do 5 stycznia 2023 r. zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym.
 

17 grudnia 2022 r. rano, po ciężkiej chorobie, w Domu Seniora Leonianum – Piękne życie w Sikorzu, w 83. roku życia i 59. roku kapłaństwa, na drugą stronę życia przeszedł ks. prałat prof. dr hab. Czesław Rychlicki, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydziału Studiów nad Rodziną tej uczelni.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w 21 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w Bazylice Katedralnej w Płocku Mszą św. pod przewodnictwem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego. Mszy św. 22 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą przewodniczyć będzie biskup senior Roman Marcinkowski. Następnie ciało zmarłego Księdza Profesora zostanie złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym. Podczas uroczystości pogrzebowych w Płocku i Golubiu-Dobrzyniu przez wolontariuszy będą zbierane datki na Dom Seniora Leonianum w Sikorzu, gdzie w ostatnich latach mieszkał ks. prof. Rychlicki.

Requiescat in pace!

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że z dniem 8 grudnia 2022 roku rezygnację z funkcji Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW złożył ks. prof. dr. hab. Andrzej Najda. Wobec powyższego pragniemy wyrazić podziękowanie dotychczasowemu Dziekanowi Wydziału.

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjął decyzję, że z dniem 12 grudnia 2022 roku funkcję Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną będzie pełnił ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski. Jednocześnie składamy gratulacje i przekazujemy serdeczne życzenia nowemu Dziekanowi Wydziału.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 12.12.2022 r. (poniedziałek) - 14.12.2022 r. (środa) z powodu choroby pracownika Dziekanat będzie nieczynny.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.