Aktualności dla Studentów

Szanowni Studenci,

Student kierunku Nauki o rodzinie Wydziału Studiów nad Rodzina realizując program studiów musi uzyskać odpowiednią ilość punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych;

Studenci stacjonarni i niestacjonarni studiów I stopnia – 8 punktów ECTS

Studenci stacjonarni i niestacjonarni studiów II stopnia – 5 punktów ECTS

W roku 2022/23 oferta ogunów jest bogata [zajęcia Biura Karier z kompetencji miękkich, zajęcia z projektu wpisujące się w cele Zrównoważonego Rozwoju, zajęcia z ofert wydziałowych] ze zróżnicowanym rodzajem rejestracji ["kto-pierwszy-ten-lepszy oraz "rankingowa"], dlatego rejestracja „ogunowa” planowana jest w formie ciągłej przez ponad dwa tygodnie, a przedmioty w ofercie będą co i rusz dodawane, i aktualizowane.

Rejestracja będzie ograniczona do dwóch przedmiotów na semestr.

Możliwość rejestracji będą mieli tylko studenci rozliczeni.

W semestrze letnim oferta będzie aktualizowana.

Rejestracja na oguny będzie uruchomiona 22.09.2022 i potrwa do 7.10.2022 z przedłużeniem rejestracji na oguny w ramach projektu POWR do 14.10.2022."

Warunkiem zaliczenia roku jest spełnienie wszystkich wymagań (w tym: zaliczenie zajęć, złożenie egzaminów, odbycie i zaliczenie praktyk określonych w programie studiów dla danego okresu nauki. Program studiów jest dostępny na stronie Wydziałowej WSR studenci – program studiów.

Studenci, którzy zaliczą pozytywnie egzaminy w pierwszym terminie lub w terminie sesji poprawkowej zobowiązani są do sprawdzenia na swoim koncie, czy wszystkie oceny i zaliczenia wpisane są do systemu USOSweb. Po weryfikacji swoich ocen Student podpina przedmioty i zgłasza program do rozliczenia roku akademickiego 2021/2022.

Instrukcja zgłaszania programu do rozliczenia w systemie USOSweb:

1. Logowanie do systemu USOSweb
2. Zakładka : Dla studentów
3. Zaliczenia etapów
4. Kliknięcie ikony ZGŁOŚ PROGRAM DO ROZLICZENIA

Po rozliczeniu roku akademickiego 2021/2022 i uzyskaniu wpisu w systemie USOS na rok wyższy studenci uzyskują możliwość rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane i przedmioty do wyboru w ramach programu studiów na kolejny rok akademicki.

Studenci, którzy będą ubiegać się o warunkowy wpis na kolejny rok studiów lub o powtarzanie roku oprócz zgłoszenia programu do rozliczenia w systemie USOSweb, zobowiązani są do złożenia odpowiedniego podania w Dziekanacie WSR.

Wzory podań znajdą Państwo na stronie Wydziałowej – Studenci – Wzory druków i podań https://wsr.uksw.edu.pl/node/1126 

Biuro Karier UKSW zaprasza na spotkanie on-line (MsTeams), 15 września o godz. 14:00 w związku z bezpłatnymi zajęciami organizowanymi w ramach projektu europejskiego "Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” (szczegóły https://bk.uksw.edu.pl/node/55).

Na spotkaniu przekażemy Państwu co zrobić aby wziąć udział w darmowych zajęciach oraz                          w profesjonalnych konsultacjach z Doradcą Zawodowym.

Zakres tematyczny zajęć:

  • ABC własnego biznesu (CSDZ-ABK-ABC),
  • Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki (CSDZ-ABK-BWM),
  • Negocjacje i savoir vivre w biznesie (CSDZ-ABK-NSV),
  • Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian (CSDZ-ABK-ZCZ),
  • Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów (CSDZ-ABK-KKP).

Zapoznamy Państwa również z korzyściami wynikających z uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach (między innymi z możliwością zdobycia punktów ECTS).

Spotkanie dedykowane jest studentom ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.

Link do spotkania na MsTeams zostanie przesłany Państwu pocztą elektroniczną.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach