Aktualności dla Studentów

Od 44 lat na naszej Uczelni działa mieszany chór akademicki. W przyszłym roku obchodzić będzie kolejny jubileusz swojej działalności i pracy artystycznej. W roku akademickim 2012/2013 śpiew w chórze akademickim traktowany jest jako przedmiot ogólnouczelniany i premiowany 3punktami ECTS.

Z żalem informujemy, że w dniu 8 listopada odeszła do wieczności najstarsza studentka studiów niestacjonarnych naszego Wydziału ŚP JANINA CAN .

Pogrzeb odbędzie sie 15 listopada, o godz. 14.00 w Kościele pw.  Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie

informacje nt. poniedziałkowego sympozjum RODZINA ?SOLĄ ZIEMI?

Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 7 grudnia br. organizuje Międzynarodową II Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów ?Role społeczne wczoraj i dziś?. Do czynnego udziału w Konferencji pragniemy zaprosić doktorów i doktorantów wszystkich dziedzin z ośrodków naukowych całej Polski. Nad całością czuwa Komitet Naukowy skupiający wybitne osobistości polskiej nauki.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach