Aktualności dla Studentów

- studia niestacjonarne - plan ZMIANY!
- studia podyplomowe - plan
P. Wierzbicka będzie dostępna dla studentów niestacjonarnych w sobotę 23.02.13 od 12.30 do ok. 13.30 - 14.00
Ks. dr Mirosław Nowosielski będzie dostępny dla seminarzystów 23.02.2013 od godziny 15.00 w Katedrze Psychologii Małżeństwa i Rodziny.

W związku z § 1 pkt 3  Uchwały nr 2/2013  Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie działań oszczędnościowych  na UKSW  następuje również na naszym kierunku studiów nauki o rodzinie I etap weryfikacji programu kształcenia studiów I i II stopnia polegający na bezwzględnym przestrzeganiu przy zaliczaniu każdego semestru ustawowej zasady konieczności zdobycia  minimum 30 pkt ECTS.
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Rodziny współorganizowanym m.in. przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Wydział Nauk o Rodzinie, Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach