Aktualności dla Studentów

Kurs dla lekarzy i szkolenie dla instruktorów Naprotechnology.

W dniach 8-15 września 2012  oraz 10-16 luty 2013 w siedzibie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach rozpocznie się dwuetapowy kurs dla lekarzy Naprotechnolology Medical Konsultant.

WYDZIAŁOWE KOMISJE:

  • OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH:

ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski - przewodniczący
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko
ks. dr Krzysztof Wolski
dr Agnieszka Regulska

  • ds. ZATWIERDZANIA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH:

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko - przewodniczący
ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda
dr Bożena Bassa

  • WYDAWNICZA:

ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda - przewodniczący
Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Strękowski
ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały
dr Bożena Bassa
dr Agnieszka Regulska

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach