Aktualności dla Studentów

Informacja o zapisach na lektoraty 2012/2013

Lektorat z języka obcego rozpoczyna się od 1 października 2012 roku.
Studenci, którzy kontynuują naukę rejestrują się od 03 września do 10.10.2012 bez wykonywania testu poziomującego, natomiast studenci z I roku od godz. 10:00 w dniu 10.09 do 10.10.2012 r. po wykonaniu testu poziomującego.

Kurs dla lekarzy i szkolenie dla instruktorów Naprotechnology.

W dniach 8-15 września 2012  oraz 10-16 luty 2013 w siedzibie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach rozpocznie się dwuetapowy kurs dla lekarzy Naprotechnolology Medical Konsultant.

WYDZIAŁOWE KOMISJE:

  • OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH:

ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski - przewodniczący
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko
ks. dr Krzysztof Wolski
dr Agnieszka Regulska

  • ds. ZATWIERDZANIA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH:

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko - przewodniczący
ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda
dr Bożena Bassa

  • WYDAWNICZA:

ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda - przewodniczący
Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Strękowski
ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały
dr Bożena Bassa
dr Agnieszka Regulska

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach