Aktualności dla Studentów

Od 1 do 14 czerwca wszyscy studenci naszego Uniwersytetu mogą ocenić jakość prowadzonych zajęć w systemie USOSweb. Opinia o sposobie prowadzenia wykładów i ćwiczeń oraz wykładowcach ma realny wpływ na podnoszenie jakości kształcenia w przyszłym roku akademickim. Aby dokładnie wyrazić swoją opinię studenci odpowiadają na pytania zamknięte oraz otwarte, w których szczegółowo oceniają zajęcia. Ankiety są dostępne na stronie: https://usosweb.uksw.edu.pl
 
Ankiety są w pełni anonimowe – dane o tożsamości osób, które wypełniają ankietę oddzielone są od informacji, jakich odpowiedzi udzielili. Wykładowca nie ma informacji, kto i w jaki sposób oceniał prowadzone przez niego zajęcia. Otrzymuje tylko wgląd w ocenę zbiorczą na swoim profilu w USOSweb wraz z listą wystawionych komentarzy.
Tegoroczne badania zakończą się przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Wyniki będą dostępne we wrześniu, po zakończeniu sesji poprawkowej.
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2021 r.  w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2021/2022.
§ 1.Ustala się następujący harmonogram zajęć w roku akademickim 2021/2022:
SEMESTR LETNI
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 17-30 czerwca 2022 r.
Sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych wg planów, nie dłużej niż do 3 lipca 2022r. Sesja poprawkowa semestru letniego 5-21 września 2022 r.

SEMSTR LETNI 2021/2022

STUDIA STACJONARNE - LIC i  MGR >>

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA – LIC >>

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA – MGR >

Drodzy Studenci,
Wnioski wraz z dokumentami należy złożyć osobiście w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów pok. 002 i 003 bud. 23 ul. Wóycickiego 1/3 lub przesłać za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ.

Wnioski o akademik znajdują się w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów.

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2022r

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2022r. ( zał. nr 20).

Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia i nauki. Ankieta zajmuje ok. 15 minut i jest dostępna do końca czerwca.
Podziel się swoją historią i doświadczeniami! KLIK! http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg.

Informacje na temat badania Eurostudent ... czytaj więcej 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach