Aktualności dla Studentów

Przypominamy studentom cudzoziemcom o konieczności ukończenia przedmiotu ‘język polski akademicki’ oraz ‘lektoratu z języka polskiego’.

Rejestracja na wyżej wymienione przedmioty trwa do 30.10.2021 do godziny 23:45.

Szanowni Państwo,
w dniu 27 września 2021 r. o godzinie 12:00 rusza rejestracja na przedmiot „Kultura i techniki studiowania”, który jest obowiązkowy dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich.

Forma, charakter i warunki nauczania zostały określone w zarządzeniu rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Czekalskiego, które zostało opublikowane w Monitorze UKSW.

Zarządzenie Nr 101/2021 Rektora UKSW z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2021/2022 - pełna treść.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach