Aktualności dla Studentów

Wszystkim Pracownikom, Studentom, Absolwentom i Przyjaciołom
Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
serdeczne życzenia wielkanocne

składa Kolegium Dziekańskie

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda

Uprzejmie informujemy, że na uroczystej Gali Belfra Roku 2018 organizowanej przez Samorząd Studentów UKSW, spośród nominowanych pracowników WSR w kategorii "Wykładowca" nagrodę otrzymała Pani dr Anna Czyżkowska oraz w kategorii "Prowadzący ćwiczenia" Ks. dr Dariusz Tułowiecki. Serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UKSW Nr 29/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2017/2018 w dniu 28 marca 2018 r. (środa) zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się wg planu czwartkowego.

Zajęcia z przedmiotu "Trening asertywności" prowadzone przez mgr Annę Cichocką dla 2 roku II stopnia studiów stacjonarnych odbędą się zamiast 22.03.2018 r. w dniu 05.04.2018 r. w godz. 16.45-19.15 w sali 1930, bud. 19.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach