Aktualności dla Studentów

W imieniu Koła Myśli i Praktyki Społecznej "dla Was" we współpracy z Kołem Nauk o Rodzinie zapraszamy Państwa serdecznie na kolejne z cyklu "Spotkanie dlaWas z praktykami", tym razem z Natalią Basko, psychologiem, psychotraumatologiem i interwentką kryzysową, pochodzącą z Ukrainy, od wielu lat mieszkającą i pracującą w Polsce. Pani Natalia Basko powie nam, jak w obecnej kryzysowej sytuacji najlepiej pomagać i jak się do tej pomocy możemy przygotować.

Spotkanie ma charakter otwarty i odbędzie się on-line w poniedziałek 21.03.2022
o godz.18.00 na platformie CiscoWebex.

 Link do spotkania:

https://uksw.webex.com/uksw/j.php?MTID=m56bf73cfd5069099f728d7ce88677075

 W razie problemów z zalogowaniem proszę o kontakt z dr Katarzyną Stankiewicz (mail, Teams). 

 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom zatrudnionym na Wydziale Studiów nad Rodziną i Studentkom
 
ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda, 
Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Drodzy Studenci Wydziału Studiów na Rodziną,
Członkowie i Sympatycy wydziałowych studenckich kół naukowych,

w imieniu Władz WSR oraz Opiekunów wydziałowych kół naukowych serdecznie zapraszamy na krótkie SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE poświęcone możliwościom zaangażowania się społeczności Wydziału we wsparcie uchodźców z Ukrainy. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w środę 9.03.2022 r.  w sali 104 w bud. 23 o godz. 11:00 i potrwa ok. 30-40 min.

Zapraszamy zwłaszcza osoby z kół naukowych oraz zainteresowanych przystąpieniem do tych organizacji oraz wszystkie inne osoby, które chcą aktywnie włączyć się w działania pomocowe z ramienia WSR oraz naszego Uniwersytetu, również w ramach zaliczania praktyk studenckich.

Bardzo prosimy Pracowników o umożliwienie zainteresowanym Studentom uczestnictwa w spotkaniu.

Dodatkowo z naszymi Studentami niestacjonarnymi, zaangażowanymi już w różne formy pomocy w swoich miejscach zamieszkania, będziemy się jeszcze kontaktować, ale już teraz deklarujemy gotowość współpracy.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach