Aktualności dla Studentów

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie:
od 1 września do 12 września 2022r.
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2022r. – zał. 20

Wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć do Działu Pomocy Materialnej dla Studentów, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: ul. Wóycickiego 1/3  01-938 Warszawa

Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Studenci UKSW mogą już korzystać z mLegitymacji.

Szczegółowe informacje wraz z instrukcją zostały umieszczona na stronie CSI

 https://csi.uksw.edu.pl/dla-studentow/mobilna-aplikacja-usos

Od 1 do 14 czerwca wszyscy studenci naszego Uniwersytetu mogą ocenić jakość prowadzonych zajęć w systemie USOSweb. Opinia o sposobie prowadzenia wykładów i ćwiczeń oraz wykładowcach ma realny wpływ na podnoszenie jakości kształcenia w przyszłym roku akademickim. Aby dokładnie wyrazić swoją opinię studenci odpowiadają na pytania zamknięte oraz otwarte, w których szczegółowo oceniają zajęcia. Ankiety są dostępne na stronie: https://usosweb.uksw.edu.pl
 
Ankiety są w pełni anonimowe – dane o tożsamości osób, które wypełniają ankietę oddzielone są od informacji, jakich odpowiedzi udzielili. Wykładowca nie ma informacji, kto i w jaki sposób oceniał prowadzone przez niego zajęcia. Otrzymuje tylko wgląd w ocenę zbiorczą na swoim profilu w USOSweb wraz z listą wystawionych komentarzy.
Tegoroczne badania zakończą się przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Wyniki będą dostępne we wrześniu, po zakończeniu sesji poprawkowej.
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2021 r.  w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2021/2022.
§ 1.Ustala się następujący harmonogram zajęć w roku akademickim 2021/2022:
SEMESTR LETNI
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 17-30 czerwca 2022 r.
Sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych wg planów, nie dłużej niż do 3 lipca 2022r. Sesja poprawkowa semestru letniego 5-21 września 2022 r.

SEMSTR LETNI 2021/2022

STUDIA STACJONARNE - LIC i  MGR >>

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA – LIC >>

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA – MGR >

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach