Aktualności dla Studentów

Drodzy Studenci! 
Jeśli zastanawiacie się, jak będą wyglądały w tym semestrze egzaminy oraz zaliczenia, przeczytajcie decyzję prof. Anny Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
 
W porozumieniu z Samorządem Studentów zostały wypracowane procedury związane z przebiegiem egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim. Sprawdźcie, jak w tym wyjątkowym czasie będą wyglądały Wasze egzaminy oraz zaliczenia i z jakich narzędzi będziecie korzystać.
 
Jakie możliwości daje studentom druga tarcza antykryzysowa? W jaki sposób starać się o stypendia i zapomogi? Sprawdźcie komunikat prof. Anny Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
 
Komunikat dotyczy procedury składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, a także zasad ich przyznawania.
 

DRODZY STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że:

 - Informacje o dyżurach wykładowców, prowadzonych przez nich seminariach i konsultacjach, a dokładnie w jakich godzinach są dostępni i w jakiej formie (telefon, Skype, on-line, czy wcześniej należy napisać email, czy zadzwonić?) znajdują się na stronie internetowej WSR oraz w systemie USOS; 
- Obowiązują wszystkie dotychczasowe terminy składania prac dyplomowych tzn. prace dyplomowe – wydrukowane, należy złożyć w dziekanacie do 30 maja br. - można przesyłać pocztą;
- Egzamin z języka obcego odbędzie się w czerwcu. Nie ma jeszcze decyzji, czy będzie to tylko forma pisemna czy także ustna; 
- Godziny dyżuru prodziekana ds. studenckich nie uległy zmianie. PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
Ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW - Przyjmuje studentów w czwartki w godzinach 12:00-13:00 b.23 p. 208 – z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne dyżury odbywają się przez skypa: andrzej.jacek71;
- W sprawie odpłatności za studia należy składać podania (o przesunięcie płatności, rozłożenie opłat na raty czy umorzenie części opłat) do p. Prorektor prof. UKSW dr hab. Anny Fidelus z indywidualnym umotywowaniem prośby. Podania składać należy w formie elektronicznej (skan podania);
- Niektóre usługi edukacyjne, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej prowadzone będą w przyszłym roku akademickim; 
- Można składać wnioski o zapomogę do Uniwersyteckiej Komisji Stypendialnej UKSW.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach