Aktualności dla Studentów

Szanowni Studenci,

 W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Studiów nad Rodziną odbywać się będą wykłady Prof. dr hab. Bogulavasa Gruzevskis z Uniwersytetu Wileńskiego w Litwie na temat „Europejska polityka społeczna” 

 Wykłady odbywać się będą online w poniedziałki począwszy od 14 marca br. do 13 czerwca br.  w godzinach 16.45-20.45 

Zapraszamy do udziału studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych – Nauki o rodzinie.

Czytaj więcej...

W obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę w imieniu Władz oraz Pracowników Wydziału Studiów nad Rodziną wyrażamy głęboką solidarność z narodem ukraińskim. Z wielkim niepokojem obserwujemy sytuację za naszą wschodnią granicą, łącząc się szczególnie z ukraińskimi studentami i absolwentami naszego Wydziału oraz współpracownikami z ukraińskich uniwersytetów. Mamy nadzieję na zaangażowanie całej społeczności akademickiej na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy oraz mieszkających w Polsce Ukraińców w tym trudnym czasie, w imię wartości chrześcijańskich. 
 
Informacje o wsparciu UKSW dla studentów pochodzących z Ukrainy:
 
Informacje o inicjatywach pomocowych Samorządu Studentów UKSW:
 

Szanowni Państwo,

Studenci Wydziału Studiów nad Rodziną,

Z inicjatywy Pani dr Justyny Stępkowskiej na Wydziale Studiów nad Rodziną w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w ramach projektu POWER pn. „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie” zostają uruchomione warsztaty, zajęcia praktyczne i konwersatorium w zakresie Nauk o zdrowiu.

Rejestracja na zajęcia została uruchomiona dla Państwa w systemie USOS.

Czytaj więcej...

Szanowni Studenci,

W czwartek 03.02.2022 r. w USOSweb zostaną uruchomione rejestracje na przedmioty w semestrze letnim 2021/2022.

Rejestracja będzie trwała od 3.02.2022 r. do 18.02.2022 r. Rejestrujecie się Państwo logując na stronie www.usosweb.uksw.edu.pl po zapoznaniu się z planem zajęć dla swojego roku.

Rejestracja obejmuje:

-  przedmioty do wyboru,

-  seminaria (dla studentów II roku I stopnia oraz I roku II stopnia).

Każdy student ma obowiązek zarejestrować się na przedmioty na semestr letni 2021/2022 i podpiąć te przedmioty i seminaria pod odpowiedni etap.

Godziny rozpoczęcia rejestracji: 7.00

Od 14.02.2022 będzie również możliwość rejestracji na drugi przedmiot ogólnouczelniany.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach