Aktualności dla Studentów

internetkomunikacjaminiOd 16 października do 29 listopada wszystkie zajęcia dydaktyczne na UKSW są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość w trybie synchronicznym.

Opublikowane w Monitorze UKSW Zarządzenie Rektora nr 66/2020 zostało wprowadzona w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ksiądz Rektor zdecydował, że wszystkie zajęcia dydaktyczne są prowadzone zdalnie w trybie synchronicznym. Oznacza to,  że podczas zajęć studenci i nauczyciele akademiccy muszą być jednocześnie w tym samym czasie dostępni online.

Zobacz Zarządzenie w Monitorze

Szanowni Studenci,

tegoroczna sytuacja z ofertą zajęć ogólnouczelnianych jest trudniejsza ze względów technicznych.

Zdajemy sobie sprawę, że oferta była nie dość duża i a dodatkowo bardzo dynamiczna.

Dlatego wychodząc na przeciw oczekiwaniom, uspokajamy - oferta przedmiotów będzie poszerzana, zarówno na semestr zimowy, jak i letni.

Odpowiadamy także na najczęstsze pytania:

  • Jeśli nie uda Wam się zapisać na żaden ogun w tym semestrze, jest jeszcze drugi semestr.
  • Jeśli rezygnujecie z danego przedmiotu i jest on nadal w danej rejestracji, to wystarczy kliknąć ponownie „koszyk”, jeśli przeszedł do innej rejestracji lub rejestracja się zakończyła, to należy napisać prośbę o wyrejestrowanie do swojego dziekanatu mejlowo.
  • Jeśli jesteście na ostatnim roku, jako ogun można Wam zaliczyć przedmioty z umiejętności miękkich oferowanych w ramach rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane w ramach projektu ABK.
  • Jeśli zniknął z rejestracji przedmiot, to albo rejestracja została zamknięta albo przedmiot został przeniesiony do kolejnej rejestracji, dostępnej dla innych studentów.

Studentki i Studenci

Wydziału Studiów nad Rodziną

Zajęcia na studiach stacjonarnych  I i II stopnia  kierunku nauki o rodzinie 

rozpoczynają się od dnia 5 października 2020 r.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach