Aktualności dla Studentów


"Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam." J 20, 26 
 

Moi Drodzy Przyjaciele, Profesorowie, Wykładowcy i Studenci

Ta Wielkanoc jest inna niż wszystkie inne, które przeżyliśmy i celebrowaliśmy dotąd. Wszyscy jesteśmy skryci w lęku za zamkniętymi drzwiami. Wszyscy czekamy na Paschę i każdy z nas ma nadzieję, że Anioł Śmierci ominie nasz dom. Pozostaje nam jednak nadal Wiara, Nadzieja i Miłość. Wiara, że Chrystus Zmartwychwstały jest większy od wszelkiego zła, choroby i śmierci. Nadzieja, że dzięki Łasce Bożej może pokonać strach i izolację. Nadzieja, że nadal jesteśmy ludźmi i możemy być blisko, choć czasem jesteśmy daleko od siebie; Nadzieja, że nadal istnieją wartości, które są nam ważne a wśród nich jest mocna Rodzina. Pozostaje przede wszystkim Miłość do Boga, do naszych najbliższych i do wszystkich ludzi. Teraz Miłość wzywa nas do zgody, pojednania, empatii i większego wzajemnego zrozumienia. Miłość dziś wzywa do większej pokory i posłuszeństwa. Miłość wzywa do solidarności i do przezwyciężenia naszych egoizmów.  

Na te Święta Wielkanocne przesyłamy tradycyjne, ciepłe życzenia: Miłości, która jest ważniejsza od wszystkiego, co posiadamy; dobrego zdrowia, które pozwoli przetrwać każdą chorobę; pracy, abyśmy mieli środki na życie; dobrych słów wsparcia od naszych bliskich oraz szczęścia, które ocala nam życie.

Ks. Prof. Dr hab. Mieczysław Ozorowski
Ks. Prof. Dr hab. Andrzej Najda 

Apel Wojewody Mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła z prośbą o zaangażowanie studentów we wspieraniu podopiecznych Domów Pomocy Społecznej.

W związku z sytuacją epidemiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Mazowiecki zachęca do wspierania osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej na terenie Mazowsza, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności.

Na Mazowszu funkcjonuje 106 DPS, które w obliczu epidemii zmagają się z problemami kadrowymi. 29 marca br. poleciłem włączenie wolontariuszy i studentów we wspomaganie Domów w zakresie opieki nad mieszkańcami. Wierzę, że z Państwa pomocą w naszym województwie zostanie stworzona baza studentów, którzy będą gotowi do wsparcia kadrowego DPS. Zwracam się z prośbą szczególnie do słuchaczy kierunków medycznych, pielęgniarstwa i pokrewnych - czytamy w apelu Wojewody Mazowieckiego.

Chęć pomocy można zgłosić, podając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu) na adres: wps@mazowieckie.pl Aby omówić zakres działań, osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń skontaktują się z każdym wolontariuszem.

Szanowni Państwo!

Jako władze Wydziału Studiów nad Rodziną zdajemy sobie sprawę z tego, że w związku z czasem społecznej kwarantanny wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie Polski w przypadku wielu z Państwa termin realizacji praktyk studenckich może ulec przesunięciu. Proszę dostosować się do odgórnych wytycznych i wstrzymać w obecnej sytuacji od bezpośrednich kontaktów z instytucjami, w których mogą lub właśnie odbywają Państwo praktyki, chyba że będzie inne zalecenie z ich strony, związane ze specyfiką pracy danej instytucji w warunkach kwarantanny. Warunki zaliczenia będą uwzględniały utrudnienia wynikające z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Szczegóły podamy w późniejszym terminie. 

Zachęcamy jednocześnie do angażowania się w dostępne obecnie formy wolontariatu mającego na celu pomoc osobom starszym (i inne wspierające rodzinę, osoby chore czy niepełnosprawne), np. poprzez dostarczanie zakupów spożywczych i leków, organizowane w miejscu Państwa zamieszkania przez instytucje kościelne czy organizacje trzeciego sektora. Przypominamy, że wolontariat na rzecz osób starszych możemy również zaliczyć jako praktykę studencką! 

Studenci pierwszego roku, którzy mają tylko praktyki wizytujące, nie mogą ich zaliczyć w ramach wolontariatu, o którym mowa w tym ogłoszeniu. Za to wolontariat taki można rozliczyć w przyszłym  roku, jako praktyki z drugiego roku.

 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach