Aktualności dla Studentów

 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom zatrudnionym na Wydziale Studiów nad Rodziną i Studentkom
 
ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda, 
Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Drodzy Studenci Wydziału Studiów na Rodziną,
Członkowie i Sympatycy wydziałowych studenckich kół naukowych,

w imieniu Władz WSR oraz Opiekunów wydziałowych kół naukowych serdecznie zapraszamy na krótkie SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE poświęcone możliwościom zaangażowania się społeczności Wydziału we wsparcie uchodźców z Ukrainy. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w środę 9.03.2022 r.  w sali 104 w bud. 23 o godz. 11:00 i potrwa ok. 30-40 min.

Zapraszamy zwłaszcza osoby z kół naukowych oraz zainteresowanych przystąpieniem do tych organizacji oraz wszystkie inne osoby, które chcą aktywnie włączyć się w działania pomocowe z ramienia WSR oraz naszego Uniwersytetu, również w ramach zaliczania praktyk studenckich.

Bardzo prosimy Pracowników o umożliwienie zainteresowanym Studentom uczestnictwa w spotkaniu.

Dodatkowo z naszymi Studentami niestacjonarnymi, zaangażowanymi już w różne formy pomocy w swoich miejscach zamieszkania, będziemy się jeszcze kontaktować, ale już teraz deklarujemy gotowość współpracy.

Szanowni Studenci,

 W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Studiów nad Rodziną odbywać się będą wykłady Prof. dr hab. Bogulavasa Gruzevskis z Uniwersytetu Wileńskiego w Litwie na temat „Europejska polityka społeczna” 

 Wykłady odbywać się będą online w poniedziałki począwszy od 14 marca br. do 13 czerwca br.  w godzinach 16.45-20.45 

Zapraszamy do udziału studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych – Nauki o rodzinie.

Czytaj więcej...

W obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę w imieniu Władz oraz Pracowników Wydziału Studiów nad Rodziną wyrażamy głęboką solidarność z narodem ukraińskim. Z wielkim niepokojem obserwujemy sytuację za naszą wschodnią granicą, łącząc się szczególnie z ukraińskimi studentami i absolwentami naszego Wydziału oraz współpracownikami z ukraińskich uniwersytetów. Mamy nadzieję na zaangażowanie całej społeczności akademickiej na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy oraz mieszkających w Polsce Ukraińców w tym trudnym czasie, w imię wartości chrześcijańskich. 
 
Informacje o wsparciu UKSW dla studentów pochodzących z Ukrainy:
 
Informacje o inicjatywach pomocowych Samorządu Studentów UKSW:
 
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach