Aktualności dla Studentów

Działasz w Kole Naukowym, prowadzisz badania, przygotowujesz pierwsze publikacje naukowe lub dopiero zaczynasz swoją przygodę naukową? Weź udział w Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych! Sesja to możliwość: prezentacji wyników badań prowadzonych w Studenckich Kołach Naukowych; zdobycia kompetencji z zakresu wystąpień publicznych; wymiany poglądów i doświadczeń; poznania ludzi z podobnymi zainteresowaniami z innych uczelni. Tegoroczna Sesja odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2021 roku i będzie: w pełni on-line (z wykorzystaniem Zoom, MS Teams), całkowicie bezpłatna dla wszystkich uczestników uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne online oraz gadżety (w liczbie nie mniejszej niż dla 300 osób), autorzy najlepiej ocenionych prac otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody. Rejestracja i przesyłanie streszczeń do 31.10.2021 roku, Szczegóły dotyczące Sesji dostępne są na stronie ZUT Zarejestruj się na Sesję do 31.10.2021 roku poprzez https://app.becas-santander.com/pl/program/vii_osskn

Przypominamy studentom cudzoziemcom o konieczności ukończenia przedmiotu ‘język polski akademicki’ oraz ‘lektoratu z języka polskiego’.

Rejestracja na wyżej wymienione przedmioty trwa do 30.10.2021 do godziny 23:45.

Szanowni Państwo,
w dniu 27 września 2021 r. o godzinie 12:00 rusza rejestracja na przedmiot „Kultura i techniki studiowania”, który jest obowiązkowy dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich.

Forma, charakter i warunki nauczania zostały określone w zarządzeniu rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Czekalskiego, które zostało opublikowane w Monitorze UKSW.

Zarządzenie Nr 101/2021 Rektora UKSW z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2021/2022 - pełna treść.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach