Aktualności dla Studentów

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych i naszą pamięcią o zmarłych pracownikach naukowych, administracyjnych i studentach UKSW zapraszamy na Mszę Świętą, która zostanie odprawiona w ich intencji w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Dewajtis 3 w dniu 5 listopada br.(poniedziałek) o godz. 12:00. W czasie liturgii homilię wygłosi ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski.

Nowe, interdyscyplinarnego czasopismo naukowe ogłasza nabór tekstów do swojego drugiego numeru.
Na publikację mogą liczyć studenci oraz doktoranci, których teksty zostaną uznane za istotne z punktu widzenia rozwoju nauki. Redakcja nie przyjmuje żadnych wstępnych założeń odnośnie do tego, z jakimi dyscyplinami naukowymi mają być związani autorzy artykułów, ani jakie mają reprezentować typy uczelni czy ośrodki akademickie.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW informuje studentów obcokrajowców studiujących na poszczególnych wydziałach UKSW (zarówno regularnych studentów, jak i uczestników programu Erasmus) o możliwości uczestniczenia w bezpłatnych lektoratach języka polskiego (30 godzin w semestrze, dwa poziomy znajomości języka ? B2 i C1).

Serdecznie zapraszamy na Sympozjum naukowe  RODZINA ?SOLĄ ZIEMI?  Pierwsza część odbędzie się  28 października, natomiast na drugą odsłonę zapraszamy 12 listopada 2012 roku.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach