Aktualności dla Studentów

Projekty badawcze i stypendia dla pracowników naukowych oraz studentów

Zapraszamy wszystkich studentów WSR na spotkanie informacyjne z pracownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW na temat możliwości odbycia części studiów oraz praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus. Spotkanie dla wszystkich studentów odbędzie się w środę 12 grudnia 2012 roku w ramach czasu wykładowego (po pierwszej części wykładu) o godz. 13.45 w Auli.

 8-9 grudnia 2012 w Auli Schumana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach w Warszawie

Znajdźmy czas na spotkanie z Oczekiwanym i Oczekującym Bogiem we środę 12 grudnia 2012 r. o godz. 11.30 na naszym Wydziale będzie możliwość udziału WE MSZY ŚWIĘTEJ I MODLITWIE PRZED NAJŚWIĘTSZYM  SAKRAMENTEM o uwolnienie i uzdrowienie wewnętrzne

plakat

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach