Aktualności dla Studentów

Biuro Karier zaprasza studentów ostatniego rocznika studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na przedmioty ogólnouczelniane w formie warsztatów z tematyki cenionej na rynku pracy:

Grafik_ABK.jpg.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Szkolenia będą realizowane w ramach projektu europejskiego „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” na zasadach fakultatywnych przedmiotów ogólnouczelnianych z możliwością uzyskania 3 - 4 pkt ECTS. Zapisy ruszają 12 lutego do 22 lutego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/2474

Terminy egzaminów w semestrze zimowym 2020/2021

STUDIA STACJONARNE - TERMINY EGZAMINÓW SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

studia I stopnia I rok     studia I stopnia II rok    studia I stopnia III rok

studia II stopnia I rok    studia II stopnia II rok

STUDIA NIESTACJONARNE - TERMINY EGZAMINÓW SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

studia I stopnia            studia II stopnia 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH >> zasady zaliczenia Egzamin Centralny z Jezyka Nowożytnego

         STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO >> zasady zaliczenia

Od 30 listopada do 22 grudnia zajęcia dydaktyczne na UKSW będą prowadzone na odległość w trybie synchronicznym. Tradycyjna forma zajęć dopuszczona jest wyłącznie na Wydziale Medycznym.

Drodzy Studenci, 

uprzejmie informujemy, że od 16.11.2020 r. zostaną udostępnione pracownie komputerowe na potrzeby nauki zdalnej dla Studentów:

  • w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 - pracownia 033 (Budynek Auditorium Maximum);
  • w kampusie przy ul. Dewajtis 5 - pracownia 118 (Nowy Gmach).

Liczba miejsc w ww. pracowniach komputerowych jest ograniczona. Każda osoba korzystająca z pracowni komputerowej powinna zapoznać się z „Regulaminem korzystania z pracowni komputerowej przez Studentów podczas nauki zdalnej na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” [PDF].