Przejdź do treści

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r. – perspektywa polska”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Studiów nad Rodziną, Instytut Nauk o Rodzinie

zapraszają studentów i doktorantów, a także pracowników badawczych

do udziału w III Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:

„Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r. – perspektywa polska”

Konferencja odbędzie się dnia 24 kwietnia 2024 r. (środa) na terenie kampusu uniwersyteckiego UniwersytetuKardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w godzinach 9.00-16.00. Adres: ul. Wóycickiego 1/3 budynek 23 (sala 201), 01-938 Warszawa. Możliwy jest także udział zdalny, konferencja będzie odbywała się w formie hybrydowej.

Seksualność i płciowość człowieka są od wieków tematem wielu debat, w różnych dziedzinach nauki. Pół wieku po rewolucji seksualnej, na początku trzeciego tysiąclecia, warto postawić pytanie, w jakim stopniu chrześcijańska wizja świata i człowieka są dziś punktem odniesienia w rozwoju i procesie dojrzewania ludzkiej seksualności i związanej z nią płodności. Jak dziś rozumieć płciowość? Jaka jest rola sfery seksualnej w budowaniu więzi małżeńskich? Jakie jest miejsce seksualności w wychowaniu młodego pokolenia? Jakie zagrożenia mogą być związane z ludzką seksualnością? To tylko niektóre z pytań dotyczących rewolucji seksualnej, podejmowanym podczas trzeciej już Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW z różnych perspektyw badawczych, szczególnie w kontekście polskim.

Do wystąpień zaproszeni są studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, a także pracownicy badawczy.

Formularze zgłoszeniowe i abstrakty (w języku polskim) ok. 20-minutowych wystąpień należy wypełnić do dnia 8 kwietnia 2024 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MIRXEhvFFkiBY8coEDW5s4OfE5FtYzZJoGZPVQF8DllUNUw1RTFVSDdXVUdVS1dFQ0Y0Uk0zQzRUQS4u

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Liczba wystąpień jest ograniczona. Organizatorzy uwzględniają również kolejność zgłoszeń.

Udział w III Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej jest bezpłatny.

Obszary naukowe: ekonomia i finanse, filozofia, medycyna, nauki biblijne, nauki biologiczne, nauki farmaceutyczne, nauki o polityce i administracji, nauki o rodzinie, nauki o sztuce, nauki o zdrowiu, nauki prawne, nauki teologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia

Słowa kluczowe: gender, macierzyństwo, płeć, płodność, rewolucja 1968 r., rewolucja obyczajowa, rewolucja seksualna, rodzicielstwo, seks, seksualność, wychowanie

Terminarz:

8 kwietnia 2024 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

do 12 kwietnia 2024 r. – informacja o przyjęciu referatu

do 15 kwietnia 2024 r. – przesłanie ostatecznego programu konferencji

24 kwietnia 2024 r. – III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r. – perspektywa polska”

Komitet Naukowy Konferencji:

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

ks. dr Łukasz Borowski

ks. dr Wojciech Kućko

mgr Michał Stańczuk

dr Konrad Wierzbicki

Zapraszamy serdecznie!